06-51450576 rabadvies@gmail.com

Individuele coaching

Vanuit mijn opleiding bij de Coaching Academy International te Naarden heb ik de volgende visie op mensen ontwikkeld.

“Ieder mens heeft potentieel en is uniek” .

Wat is coachen voor mij nu eigenlijk?
Waar het bij coachen -ongeacht de vraag- om gaat is om de gecoachte te helpen bewustzijn te ontwikkelen op het eigen potentieel en de eigen uniciteit.
Hoe staat het met het beeld wat men heeft van de eigen talenten? Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Hoe bewust zet men deze talenten in?
Mensen hebben inzicht (of nog niet) en begrijpen (of nog niet) hoe dingen in elkaar zitten. Ontdekking is vaak dat ze cognitief zeer goed uit kunnen leggen hoe het werkt, maar dat men onvoldoende in staat blijkt het leven of het werk zelf effectiever te sturen.
Als coach ondersteun en daag ik uit om hierin een wezenlijke verandering aan te brengen. Dit betekent dat ik als coach help om verbindingen te leggen.
De gecoachte krijgt in het coachingsproces meer bewustzijn op zijn eigen talenten en uniciteit en verbindt zich hiermee.
Een effect hiervan is bijvoorbeeld zelfvertrouwen, inzicht in eigen handelen en ervaren van innerlijke kracht.

Om in de wensen van mijn gecoachte resultaten te bereiken richt ik een leerproces in. In dit leerproces staat het aanleren van (zelf)reflectie centraal. Het is belangrijk dat de gecoachte iedere keer opnieuw iets beleeft en in beweging blijft. Na iedere sessies vraag ik de gecoachte opdrachten in de praktijk te brengen en vragen uit te werken in een reflectieverslag.

Wanneer een organisatie of medewerker een beroep op mij doet als persoonlijke coach, ga ik in de meeste gevallen uit van zeven sessies van twee uur gedurende een half jaar. Eens in de drie of vier weken zie ik de gecoachte.